Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.loret.bydgoszcz.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony niniejszego serwisu.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Biuro Rachunkowe Małgorzata Loret z siedzibą w Przyłękach, ul. Porostowa 4, NIP: 615-119-11-71.

Oprogramowanie użyte do stworzenia niniejszego serwisu jest regularnie aktualizowane, dane przedstawione w niniejszym serwisie użyte są do przedstawienia informacji oraz oferty.

Dane prezentowane w niniejszym serwisie są udostępnione firmie hostingowej na zasadzie powierzenia.